Palvelut

Palvelut

Kunnille ja julkisyhteisöille

Julkisyhteisöjen kuten kuntien sekä kuntakonserneihin kuuluvien organisaatioiden laki- ja riita-asiat kaikissa eri tuomioistuimissa sekä yleisissä tuomioistuimissa että hallinto-oikeuksissa. Kuntien maksuvelvollisuusasiat, hankinta-asiat, sopimusasiat, työoikeusasiat, kiinteistökaupan riita-asiat sekä vahingonkorvaukset. Koulutustilaisuudet, puheenvuorot, konsultointitoimeksiannot ja neuvonta.

Yrityksille

Yritysten laki- ja riita-asiat kuten sopimusasiat, riita-asiat ja oikeudenkäynnit eri tuomioistuimissa, neuvonta sekä muut asiakaan yrityksen tarpeen mukaiset lakipalvelut. Yritysten lakiasioista erityisesti sopimus asiat, kuten työsopimusasiat, hankinta- ja kauppasopimukset, julkiset hankinnat ja yritysjärjestelyt.

Yksityishenkilöille

Riita- ja oikeudenkäyntiasiat kaikissa tuomioistuimissa, kuten käräjä- ja hovioikeuksissa että hallinto-oikeuksissa. Yksityishenkilöiden sopimus- ja varallisuusoikeusasiat, erityisesti työsopimus sekä asumiseen ja kiinteistön kauppaan liittyvät riita-asiat sekä perhevarallisuuteen liittyvät järjestelyt.

Yksityisasiakkaiden kohdalla asiakkaan halutessa selvitetään ennen toimeksiantoa, kuuluvatko tarvittavat palvelut asiakkaan oikeusturvavakuutuksen piiriin ja onko mahdollista saada ulkopuolista rahoitusta palveluille.